30. květen 2024

Den dětí ve IV. B

Poslední květnový den patřil oslavě Dne dětí, a proto jsme vyrazili na výlet. Vlakem jsme dojeli do Libice nad Cidlinou a odtud pěšky do záchranné stanice Huslík, kde jsme absolvovali program „Případ Bohouš“. Ve skupinách jsme pomocí různých úkolů zjišťovali indicie, které nám pomohly zjistit, kdo vlastně Bohouš je. Nakonec jsme všichni případ zdárně vyřešili, prohlédli si zvířátka, která na Huslíku zachránili, a vyrazili k domovu.

žáci IV. B