30. květen 2024

Mezinárodní den dětí v naší škole

I v letošním roce si žáci IX. ročníků připravili v rámci oslav Mezinárodního dne dětí sportovně-soutěžní dopoledne na školní zahradě. Pro žáčky I.–III. třídy jsme nachystali více než 20 stanovišť s veselými úkoly, s velkou podporou rodičů shromáždili spoustu odměn a sladkých překvapení a páteční slunné dopoledne jsme se jim věnovali.
Za pomoc s organizací děkujeme p. uč. Hradeckému, p. uč. Kysilkové, p. uč. Škarvadovi, p. uč. Kroupové a panu školníkovi.
Věříme, že se dětem oslavy Mezinárodního dne dětí líbily.

Anna Mejdová, Vladimíra Lubinová, Jakub Adámek, IX. ročník