Fyzika – 7.ročník


6.ročník | 7.ročník | 8.ročník | 9.ročník

Laboratorní práce | Zápisy z hodin | Příprava na písemné práce

7. ročník – laboratorní práce

Na této stránce si můžete stáhnout postupy a protokoly laboratorních prací.

Určení průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu tělesa. (Mgr. Vladimír Hradecký)

Ověření podmínky pro rovnovážnou polohu páky. (Mgr. Vladimír Hradecký)

Ověření podmínky rovnovážné polohy tělesa na nakloněné rovině. (Mgr. Vladimír Hradecký)

Určení součinitele klidového a smykového tření. (Mgr. Vladimír Hradecký)

Zobrazení předmětu současně ve dvou rovinných zrcadlech. (Mgr. Vladimír Hradecký)