Fyzika – 8.ročník


6.ročník | 7.ročník | 8.ročník | 9.ročník

Laboratorní práce | Zápisy z hodin | Příprava na písemné práce

8. ročník – laboratorní práce

Na této stránce si můžete stáhnout postupy a protokoly laboratorních prací.

Určení objemu pevného tělesa užitím Archimédova zákona. (Mgr. Vladimír Hradecký)

Ověření podmínky plování těles. Měření hustoty hustoměrem. (Mgr. Vladimír Hradecký)

Určení hustoty kapaliny. (Mgr. Vladimír Hradecký)

Určení tepla přijatého jedním kapalným tělesem a odevzdaného druhým kapalným tělesem při tepelné výměně. (Mgr. Vladimír Hradecký)

Určení tepla přijatého kapalným tělesem a odevzdaného pevným tělesem při tepelné výměně. (Mgr. Vladimír Hradecký)

Určení skupenského tepla tání ledu určité hmotnosti. (Mgr. Vladimír Hradecký)