Fyzika – 9.ročník


6.ročník | 7.ročník | 8.ročník | 9.ročník

Laboratorní práce | Zápisy z hodin | Příprava na písemné práce

9. ročník – laboratorní práce

Na této stránce si můžete stáhnout postupy a protokoly laboratorních prací.

Měření elektrického proudu a elektrického napětí v obvodu. (Mgr. Vladimír Hradecký)

Určení elektrického odporu rezistoru. (Mgr. Vladimír Hradecký)

Užití reostatu k regulaci proudu v obvodu a jako děliče napětí. (Mgr. Vladimír Hradecký)

Ověření indukovaného proudu v obvodu s cívkou. (Mgr. Vladimír Hradecký)

Ověření činnosti transformátoru. (Mgr. Vladimír Hradecký)

Stanovení voltampérové charakteristiky polovodičové diody. (Mgr. Vladimír Hradecký)