Matematika – 8.ročník


6.ročník | 7.ročník | 8.ročník | 9.ročník

Příprava na písemné práce | Písemné práce

8. ročník – písemné práce

Písemné práce, z pochopitelných důvodů, nejsou dostupné ke stažení. Pokud by o ně měla zájem jiná škola, napište na email info@2zskolin.cz. Učební materiály budou odeslány na oficiální emailovou adresu školy.

Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

 • Mocniny (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Mocniny – sčítání a odčítání (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Mocniny – násobení a dělení (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Mocniny – umocňování (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Vyjadřování ze vzorce (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Početní operace s mnohočleny (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Rozklad mnohočlenů na součin (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Lineární rovnice jednoduché (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Lineární rovnice se závorkami (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Lineární rovnice se zlomky (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Slovní úlohy na lineární rovnice (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Slovní úlohy na pohyb (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Slovní úlohy na směsi a společnou práci (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Definiční obor a obor hodnot (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Lineární funkce (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Podobnost trojúhelníků (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Množiny bodů daných vlastností (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Konstrukce trojúhelníků (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Konstrukce čtyřúhelníků (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Základy statistiky – vyhodnocení dat (Mgr. Vladimír Hradecký)

Třída běžná

 • Druhá mocnina a odmocnina (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Pythagorova věta (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Třetí mocnina a odmocnina (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Mocniny – sčítání a odčítání (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Mocniny – násobení, dělení, umocňování (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Kruh, kružnice – konstrukce tečny z vnějšího bodu (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Kruh, kružnice – obvod, obsah, slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Válec – objem, povrch, slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Číselné výrazy (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Sčítání a odčítání mnohočlenů (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Násobení mnohočlenů (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Mnohočleny – použití vzorců (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Rozklad mnohočlenů na součin (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Lineární rovnice jednoduché (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Lineární rovnice se závorkami a zlomky (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Slovní úlohy na lineární rovnice (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Slovní úlohy na pohyb (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Slovní úlohy na směsi a společnou práci (Mgr. Vladimír Hradecký)