Aktuality


Aktuality

Laskavec 2019 v VII. A – napsali o nás

by , 13. 11. 2019

13. listopad 2019 Velké a vřelé poděkování letí z Alíkova do 2. ZŠ v Kmochově ulici. Žáci VII. A byli velmi laskaví a zorganizovali sbírku pro naše útulkové čtyřnohé obyvatele. Hromadu krmení i jiných psích dobrot s námi jela převzít i půlroční fenka leonbergra Alfina. Po naložení vzorně zkontrolovala uskladnění.Děti jsou úžasné, patří jim náš …

Přečíst více

Aktuality

Školní družina v Pohádkovém pekle

by , 22. 10. 2019

22. říjen 2019 Děti ze školní družiny navštívily 22. října Pohádkové peklo nedaleko Hlinska. Setkání s živými čerty i samotným Luciferem bylo pro malé návštěvníky nejen zábavné, ale i výchovné. Čertovské chytáky a hádanky pobavily děti i paní vychovatelky. Všem se v pekle líbilo, nikoho si čerti nenechali, a tak jsme se vrátili kompletní. vychovatelky …

Přečíst více

Aktuality

Naše škola je barevná

by , 21. 10. 2019

21. říjen 2019 V pátek se děti probudily do barevného dne. Ve škole na ně čekalo překvapení, které pohltilo malé i velké. Škola byla obohacena o polepy schodišť, kde si mohou žáci připomenout převody jednotek, vzorečky pro výpočet geometrických tvarů nebo procvičit nepravidelná slovesa do angličtiny. Kdo si potřebuje zaskotačit a protáhnout tělo, projde si …

Přečíst více

Aktuality

Okresní turnaj ve florbale pro 4.- 5. třídy

by , 21. 10. 2019

21. říjen 2019 DDM Kolín pořádal 21. 10. 2019 florbalový turnaj. Naši hráči tak měli jako nově utvořený tým premiéru. Nevyhráli všechny zápasy, ale získali cenné zkušenosti, které určitě zúročí v dalších kláních. Děkuji všem zúčastněným. Bc. Iva Jarošová, vychovatelka

Přečíst více

Aktuality

Primární prevence v 9. ročníku

by , 18. 10. 2019

18. říjen 2019 Dne 18. října se IX. B zúčastnila programu primární prevence s paní policistkou. Obsahem byla šikana a její podoby. Pro nás velmi zajímavé téma. Mluvilo se hlavně o šikaně fyzické a duševní, o kyberšikaně, o porušování práv druhých lidí. Také jsme dopodrobna rozebírali, jak se šikana projevuje, jaký druh je horší, jaké bývají …

Přečíst více

Aktuality

DOD SPŠ Kutná Hora

by , 16. 10. 2019

16. říjen 2019 Dne 16. 10. 2019 vyrazila naše třída IX.B společně se třídou IX.A a paní učitelkou Coubalovou na DOD (den otevřených dveří) Střední průmyslové školy v Kutné Hoře. Na začátku nám paní zástupkyně ředitele řekla základní informace o škole a o oborech, které nabízí. Poté jsme si prošli jednotlivé třídy a měli jsme …

Přečíst více

Aktuality

Není zvíře jako zvíře

by , 16. 10. 2019

16. říjen 2019 Ve středu 16. října se opět otevřely dveře naší školy pro účastníky v tomto roce jubilejního 10. ročníku ekologicko-přírodovědné soutěže „NENÍ ZVÍŘE JAKO ZVÍŘE“. Tříčlenná družstva žáků 4. a 5. tříd obsadila několik učeben a chodby, aby změřila síly na třech stanovištích (praktický laboratorní úkol, poznávačka a test znalostí). Konkurence nebyla malá. Sešlo se 17 týmů …

Přečíst více

Aktuality

Školní družina na dopravním hřišti

by , 15. 10. 2019

15. říjen 2019 Dne 15. 10. 2019  žáci z I. B navštívili dopravní hřiště v areálu Vodního světa. Prvňáci poznávali nejdůležitější dopravní značky a osvojili si rozličné situace v silničním provozu. Návštěvu dopravního hřiště budeme během školního roku určitě opakovat. Bc. Iva  Jarošová, vychovatelka

Přečíst více

Aktuality

VI. A v Kutné Hoře

by , 10. 10. 2019

10. říjen 2019 Jednodenní výlet do našeho sousedního okresního města absolvovali žáci z nově utvořené VI. A. Cílem bylo se lépe poznat i mimo prostory školy. Program spočíval v procházce historickým centrem a v plnění různých aktivit, které si připravila školní psycholožka, asistentka pedagoga i třídní učitelka. Žáci si vyzkoušeli práci v týmech, přičemž si měli otestovat svou vnímavost …

Přečíst více