9. březen 2022

Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Naše škola se zapojila do projektu „Doučování žáků škol“ podporovaného z fondu EU (Financováno Evropskou unií – Next Generation EU).

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

V rámci projektu škola nabízí:

  • individuální doučování žáků
  • skupinové doučování žáků

Do projektu je zapojeno :

  • 13 vyučujících
  • více než 70 žáků školy

Stránka projektu Doučování žáků škol.

Mgr. Monika Kysilková, učitelka