9. březen 2022

Celé dva dny byl prostor naší tělocvičny zabrán velkým nafouknutým stanem, který k nám přijel až z Brna z Planetária Morava. Ve stanu se vleže na žíněnkách postupně vystřídali skoro všichni žáci školy. Každá třída jiným způsobem objevovala známé informace na téma vesmír, jeho vznik, velikost, složení, měření, sondy vyslané do vesmíru, důležití objevitelé atd. Pro ty nejmenší byly připraveny i pohádky o medvědu a tučňáku, kteří cestují vesmírem, nebo o Karkulce, která žáky provedla Sluneční soustavou. Pro druhý stupeň byly připraveny programy se složitější tematikou, která se týkala naší nejbližší hvězdy – Slunce, naší Země a Měsíce, ale i dalších planet a těles ve Sluneční soustavě i mimo ni.

Mgr. Jana Linhartová, učitelka