17. březen 2022

Děti z I. a III. ročníku zakončily dlouhé zimní období karnevalem ve všech prostorách školní družiny. Chodba se proměnila v předváděcí molo pro masky. V jednotlivých třídách proběhly soutěže a zábavné hry spojené s improvizačním aerobikem. Zábavné odpoledne přispělo k dobré a kamarádské atmosféře mezi spolužáky.

Ilona Havelová, Michaela Břicháčová, Iva Jarošová, vychovatelky školní družiny