Matematika – 6.ročník


6.ročník | 7.ročník | 8.ročník | 9.ročník

Příprava na písemné práce | Písemné práce

6. ročník – písemné práce

Písemné práce, z pochopitelných důvodů, nejsou dostupné ke stažení. Pokud by o ně měla zájem jiná škola, napište na email info@2zskolin.cz. Učební materiály budou odeslány na oficiální emailovou adresu školy.

Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

 • Opakování – početní operace s celými čísly (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Opakování – desetinná čísla a zlomky (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Opakování – sčítání a odčítání desetinných čísel (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Opakování – obvod a obsah čtverce a obdélníku (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Opakování – geometrie (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Převody jednotek délky, plochy a hmotnosti (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Násobení desetinných čísel (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Dělení desetinných čísel se zbytkem (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Početní operace s úhly (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Osová souměrnost (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Středová souměrnost (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Násobky a dělitele (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Násobky a dělitele – slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Konstrukce trojúhelníku, výšky, těžnice (Mgr. Vladimír Hradecký
 • Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Uspořádání celých čísel (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Sčítání a odčítání celých čísel (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Absolutní hodnota a početní operace s celými čísly (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Kvádr a krychle – síť, volné rovnoběžné promítání (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Kvádr a krychle – povrch (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Jednotky obsahu a objemu (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Kvádr a krychle – objem (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Kvádr a krychle – slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký)

Běžná třída

 • Opakování – početní operace s přirozenými čísly (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Opakování – geometrie (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Opakování – převody jednotek délky a plochy (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Opakování – obvod a obsah čtverce a obdélníku (Mgr. Vladimír Hradecký)