Matematika – 9.ročník


6.ročník | 7.ročník | 8.ročník | 9.ročník

Příprava na písemné práce | Písemné práce

9. ročník – písemné práce

Písemné práce, z pochopitelných důvodů, nejsou dostupné ke stažení. Pokud by o ně měla zájem jiná škola, napište na email info@2zskolin.cz. Učební materiály budou odeslány na oficiální emailovou adresu školy.

Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

 • Lomené výrazy – krácení a rozšiřování lomených výrazů (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Lomené výrazy – sčítání, odčítání (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Lomené výrazy – násobení, dělení, složený lomený výraz (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Soustava lineárních rovnic – početní řešení soustavy rovnic (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Soustava lineárních rovnic – grafické řešení soustavy rovnic (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Soustava lineárních rovnic – slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Lineární nerovnice (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Soustava lineárních nerovnic s jednou neznámou (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Soustava lineárních nerovnic se dvěma neznámými (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Kvadratická funkce (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Kvadratická rovnice (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Kvadratická nerovnice (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Racionální lomená funkce (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Funkce s absolutní hodnotou (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Goniometrické funkce – hledání v tabulkách (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Goniometrické funkce – řešení pravoúhlého trojúhelníku (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Goniometrické funkce – slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Jehlan, kužel, koule – povrch a objem (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Jehlan, kužel, koule – slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký)

Třída běžná

 • Lomené výrazy – podmínky, kdy je roven nule (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Lomené výrazy – krácení a rozšiřování lomených výrazů (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Lomené výrazy – sčítání, odčítání (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Lomené výrazy – násobení, dělení (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Složené lomené výrazy (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Soustava lineárních rovnic (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Definiční obor a obor hodnot (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Lineární funkce (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Kvadratická funkce (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Funkce nepřímé úměrnosti (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Podobnost trojúhelníků (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Podobnost v praxi (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Goniometrické funkce – hledání v tabulkách (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Goniometrické funkce – řešení pravoúhlého trojúhelníku (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Goniometrické funkce – slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Jehlan – povrch a objem (Mgr. Vladimír Hradecký)
  Kužel – povrch a objem (Mgr. Vladimír Hradecký)