Matematika – 7.ročník


6.ročník | 7.ročník | 8.ročník | 9.ročník

Příprava na písemné práce | Písemné práce

7. ročník – písemné práce

Písemné práce, z pochopitelných důvodů, nejsou dostupné ke stažení. Pokud by o ně měla zájem jiná škola, napište na email info@2zskolin.cz. Učební materiály budou odeslány na oficiální emailovou adresu školy.

Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

 • Sčítání a odčítání zlomků (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Násobení a dělení zlomků (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Složené zlomky, příklady s více početními operacemi (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Druhá mocnina a odmocnina (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Pythagorova věta (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Shodnost – věty o shodnosti trojúhelníků (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Shodnost – konstrukce trojúhelníků podle věty sus a usu (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Rotace (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Posunutí (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Poměr – změna v poměru, rozdělení v poměru (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Poměr – základní tvar, rozdělení úsečky (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Přímá a nepřímá úměrnost (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Rovnoběžníky (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Lichoběžníky (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Hranoly (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Procenta (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Procenta – slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Kruh, kružnice – konstrukce tečny z vnějšího bodu (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Kruh, kružnice – obvod, obsah, slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Válec – objem, povrch, slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký)

Třída běžná

 • Kvádr a krychle – síť, volné rovnoběžné promítání (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Kvádr a krychle – povrch (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Jednotky obsahu a objemu (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Kvádr a krychle – objem (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Kvádr a krychle – slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Shodnost – věty o shodnosti trojúhelníků (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Shodnost – konstrukce trojúhelníků podle věty sus a usu (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Středová souměrnost (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Zlomky – rozšiřování, krácení, porovnávání (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Sčítání a odčítání zlomků (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Násobení a dělení zlomků (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Složené zlomky, příklady s více početními operacemi (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Poměr – rozšiřování, krácení, základní tvar (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Poměr – změna v poměru, rozdělení v poměru (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Procenta (Mgr. Vladimír Hradecký)
 • Procenta – slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký)