Tvorba loga


duben 2013

V další naplánované aktivitě mají žáci střední školy vést přednášky nebo workshopy pro žáky základní školy.
První akcí této aktivity byla tvorba loga, kterou si vyzkoušeli žáci 9. B. Jejich starší kamarádi již ví, jak postupuje profesionální grafik, když vytváří značku firmy. Nyní bylo na nich, aby své znalosti předali mladším žákům.

Aktivita byla rozdělena na tří části. Každá z nich trvala dvě hodiny. První dvě probíhaly v rámci výtvarné výchovy. V úvodní části dostali žáci zadání úkolu. Vytvořit logo pro nový pomerančový nápoj. Středoškoláci vysvětlili, jaká jsou pravidla pro tvorbu loga, ukázali ukázky a pomáhali deváťákům, kteří mezitím rozvíjeli své nápady. Výstupem první dvouhodinovky byl papír formátu A4, na kterém bylo i několik nápadů.

Ve druhé dvouhodinovce překreslovali deváťáci svou konečnou verzi na čtvrtku a vybarvovali je. Následně ho ještě překreslili na pauzovací papír, který použili při převodu do počítačové vektorové grafiky. I v této fázi středoškoláci radili, jak na to.

Poslední část proběhla v hodinách informatiky. Středoškoláci vysvětlili a ukázali, jak pomocí předlohy na pauzovacím papíru, která byla již oskenována v počítači, vytvořit logo ve vektorovém grafickém programu Callisto. Mladí grafici postup rychle pochopili a pustili se do práce. Starší žáci ještě ukázali, jak pracují profesionální programy.

Žáci 9. B si s logem dali skutečnou práci a výsledky stojí za to. Mnohé by byly použitelné i v praxi.

Mgr. Vladimír Hradecký