E-learningový kurz


12. – 13. listopadu 2014

Jednou z naplánovaných aktivit byly i e-learningové kurzy. Žáci střední školy měli vytvořit kurzy, které by si následně vyzkoušeli žáci základní školy. Takový byl plán.
Postupem času jsme zjistili, že vytvoření e-learningového kurzu v prostředí Moodle je pro středoškoláky pořádný oříšek. Nakonec byl dotažený do konce pouze kurz Základy Linuxu. Do něho se s chutí pustili žáci devátého ročníku.
Po počáteční nejistotě, přece jenom se s takovým typem přísunu informací někteří setkali poprvé, se dostavil zájem nad tím, co pro ně bylo připraveno. I když mnozí o Linuxu nikdy neslyšeli, nakonec prošli úspěšně i opakovacím testem. Z fotografií je vidět, jak urputně při tom přemýšleli.

Mgr. Vladimír Hradecký