Na jeden den středoškolákem


30. října 2012

Akce Na jeden den středoškolákem se konala v prostorách Odborné školy podnikatelské Kolín. Na úvod nás přivítala manažerka školy Mgr. Daniela Dalecká. Seznámila nás se školou, stručně pohovořila, co žáky čeká na jednotlivých stanovištích a představila vedoucí těchto stanovišť.
Následně se skupiny žáků, pod vedením středoškoláků, rozešly na svá stanoviště a začal vlastní program aktivity.
Aktivit bylo pět. Každou z nich vedl učitel střední školy a pomáhali mu někteří z jeho žáků. Tím byla zajištěna odbornost činnosti i pedagogický dozor, zároveň však se středoškoláci mohli věnovat žákům základní školy jednotlivě.
Stanoviště Fotografování vedl Mgr. Jan Chvojka. Žáci se zde dozvěděli něco o historii a praxi fotografování. Viděli práce studentů z oblasti fotografování, filmu a animace. Vyzkoušeli si práci s aplikací v iPadu. Ukázali si různé typy fotografických přístrojů. Hlavní však bylo vlastní fotografování ve školním ateliéru. Účastníci se stávali jak modelkami a modely, tak „profesionálními“ fotografy a dostávali rady od zkušenějších.
Pan učitel Jan Klíma seznámil žáky na stanivišti 3D grafika se základy tvorby 3D objektů. Žáci si zde vyzkoušeli, jak v počítači vymodelovat hrací kostku. Tu následně dokonce rozpohybovali. Na stanovišti vládla pohoda. Žáci pracovali podle pokynů učitele, který se jim, společně se svými pomocníky středoškoláky, věnoval individuálně.
Ne všechna stanoviště pracovala s počítači. Grafický design vedl pan Mgr. Petr Klusoň a paní Drahomíra Novotná. Prvním úkolem žáků bylo navrhnout si své vlastní logo. Vedoucí stanoviště žáky inspirovali již připravenými náměty, které žáci upravovali nebo si vymýšleli vlastní. Logo si žáci nakreslili na papír a podle pokynů přenesli na lino. Pan Mgr. Klusoň žákům ukázal, jak pracovat s rydly a oni si následně do lina vyryli obrázek. Mezitím si s pomocí paní učitelky Novotné vytvořili notýsek. Nakonec na jeho přední stranu natiskli připravený obrázek. Na závěr návštěvy na střední škole si žáci vyrobené notýsky odnesli domů.
Chce se někdo naučit programovat? Kdo by nechtěl. Od toho zde bylo stanoviště Programování vedené Mgr. Lenkou Sklenářovou. Kdo očekával příval příkazů a nesrozumitelnou syntaxi, byl na omylu. Žáky přivítalo jednoduché a přehledné prostředí Baltíka. Jejich úkolem bylo, naprogramovat pohádku jejiž hlavním hrdinou byl čaroděj Baltík. Ten svedl souboj s příšerou, kterou přemohl, zatančil si taneček a vykouzlil trpaslíka. Pohádku zvládl i naprostý začátečník, který se nikdy s programováním nesetkal. Žáci program nejen vytvořili, ale následně ho také optimalizovali a opatřili komentáři. Není nad to tvořit správné návyky hned od začátku.
Poslední stanoviště mělo záhadný název – ICT – přísně tajné. Pan učitel Zdislav Fanta si připravil pro žáky trochu tajemnou záležitost. Pracovat s internetovými stránkami umí dnes skoro každý. Ale jak vlastně fungují? To bylo to tajemství, které účastníci na tomto stanovišti odhalovali. Zjišťovali například, jak jsou stránky zabezpečené a zda je možné odchytnout a zjistit heslo, které na nich uživatel zadal.

Skupiny se na stanovištích střídaly po 45 minutách. I přes rozlehlost školy vždy dorazily, pod vedením svých starších kamarádů, do příslušné učebny. O přestávkách mezi aktivitami zbyl čas i na návštěvu místního bufetu, který si též získal oblibu, a ač to nebylo plánováno, stal se šestým stanovištěm.

Když všechny skupiny prošly všemi stanovišti, jsme se opět sešli v jedné učebně, jak žáci základní školy se svými učiteli, tak středoškoláci, vedoucí jednotlivých stanovišť a vedení školy. Nakonec se s žáky rozloučila Mgr. Daniela Dalecká, kterou žáci odměnili potleskem. Ten však patřil všem organizátorům akce Na den středoškolákem.

Mgr. Vladimír Hradecký

Reakce některých žáků:

Akce den středoškolákem se mi velice líbila. Zajímavé novinky, o kterých jsem nikdy nevěděla, že existují. Nejvíc jsem se dověděla o počítačích. Zajímavé bylo i rytí do lina. Mně se však nejvíc zalíbilo focení s panem ředitelem. Shrnu to jednoduše, na střední školu se už moc těším.
Kateřina Novotná, 9. B

Na den středoškolákem byla zajímavá akce, která se mi líbila. Škola byla malá a bylo to v ní jako bludiště. Mohli jsme se učit jako středoškoláci, myslet jako středoškoláci a pracovat jako středoškoláci. Nejvíc se mi líbila práce v programu Baltík. Den byl završen pochvalou od pana učitele Hradeckého.
Filip Dvořák, 9. B

Škola byla pěkná, ale byla trochu malá. Měla celkem nové vybavení. Výuka byla zábavná. Nejvíce mě bavila 3D grafika. Učitelé byli na nás hodní.
Daniel Bílek, 9. B

Mně se na škole moc líbilo. Líbilo se mi, jak jsme si mohli vyzkoušet být fotografem, úpravu 3D grafiky, programování pohádky. Také se mně moc líbilo, jak se k nám chovali učitelé, kteří nás měli na starost. Ukázali, ale i vysvětlili, nám hodně užitečných věcí. Nejvíce se mi líbil grafický design, protože jsem si vyrobila notýsek. Tento den se mi moc líbil.
Alena Koubová, 9. A

Asi nejlepší zážitek z návštěvy střední školy bylo fotografování. Dále mě zaujala počítačová grafika, kde jsme tvořili 3D hrací kostku. Co ale oceňuji, byl bufet. Den se mi líbil.
Daniel Černý, 9. A

Na škole jsme měli pět hodin, některé se nám líbili více, některé méně, ale ve všech jsme se něco nového naučili. Byli jsme rozděleni do pěti skupin a každá skupina měla individuální program. Mě osobně nejvíce zaujala naše poslední hodina, kdy jsme si říkali o fotografování. Potom jsme se mohli fotit na tablety, ale mohli jsme si vyzkoušet i focení s normálním fotoaparátem a s bleskem, jako praví fotografové. Celý den jsme si všichni užili, každému se líbilo něco jiného, ale všichni byli spokojeni.
Marie Červenková, 9. B

Nejvíce mě bavila hodina obalové techniky, kde jsme ryli rydlem do podložky a nakonec jsme to obtiskli na papír, ze kterého jsme udělali obal na již předem námi vyrobenou knížku. Také mě bavila hodina fotografování, nejdříve jsme se dozvěděli něco o historii focení a pak jsme se mohli sami fotit. Bylo to zajímavé a jsem ráda, že jsem se tímto způsobem mohla podívat na podnikatelskou školu.
Michaela Zapletalová, 9. B

Líbily se mi učebny s počítači, budova školy, také tvorba vlastních notesů a vymýšlení loga, programování čaroděje Baltíka a také video s lego panáčky.
David Verecký, 9. A

Docela mě udivilo, že se musí do některých tříd chodit přes tělocvičnu. Docela těžké pro mě bylo kreslení různých věci na počítači. To je asi tím, že jsem to dělal poprvé. Líbila se mi linorytba a malování.
Viktor Homolka, 9. A

V úterý 30. 10. 2012 jsme navštívili Střední školu podnikatelskou v Kolíně, kde jsme si na chvíli zahráli na fotografa, grafika, designéra, programátora a IT technika. Byli jsme rozděleni do skupin, které se střídaly v různých třídách. Nejvíce mě bavilo fotografování, kde jsme se dozvěděli spoustu nových informací o fotografiích a následně si zahráli i na modely. Moc se mi také líbilo, když jsme si mohli vyrobit svůj vlastní bloček a navrhnout si na něj znak. Byl to pro mě velmi příjemně strávený den.
Tereza Pecková, 9. B