Tvorba webových stránek


březen – červen 2013

Jedna část projektu je nazvaná „Help linka pro Google Apps, řízená žáky střední školy“. Co se pod tím názvem skrývá se dozvíte v příštích řádcích.

Žáci základní školy používají nástroje Google Apps během výuky informatiky. Postupně se seznámí s využitím elektronické pošty, tvorby dokumentů nebo vlastních webů. A právě na poslední téma měli žáci jedné skupiny z 9.B závěrečnou práci.

Zadání práce stanovovalo, že každý musí v systému Google Apps vytvořit webovou prezentaci na téma AKCE ŠKOLY. Žáci museli zpracovat alespoň deset školních akcí, kterých se zúčastnili. Každá stránka obsahovala upravené fotky, vlastní texty, odkazy nebo třeba mapy. Celá webová prezentace musela mít vhodnou úpravu a navigace byla rozdělena podle ročníků.

Protože tato závěrečná práce byla zároveň součástí projektu, nebyli na to žáci sami. Každý dostal pomocníka z řad středoškoláků. Toho mohl kontaktovat a zeptat se ho na to, co ještě nevěděl nebo neuměl. Středoškoláci měli také za úkol sami průběžně hodnotit rozpracovanou práci svých svěřenců.

Jak probíhala vlastní realizace?
Nejprve jsme si v hodinách informatiky vysvětlili, jak se webová prezentace v prostředí Google Apps tvoří.
Následovalo seznámení s kolegy ze střední školy. To se uskutečnilo formou vidokonference, na kterou jsme použili webové kamery nakoupené v rámci projektu.
Většinu práce žáci dělali samostatně doma. Komunikace se středoškoláky probíhala většinou emailem.
Všichni žáci splnili práci podle zadaných kritérii.

Mgr. Vladimír Hradecký

Jednotlivé práce žáků