23. březen 2018

Když čekáte návštěvu, chcete, aby se u vás cítila dobře a odcházela s tím, že čas u vás strávený nebyl promarněný.
Žáci II. A měli v březnu takové návštěvy hned tři. V rámci Projektu MŠ v ZŠ se u nás vystřídala MŠ Kmochova, Masarykova a Legerova.
Určitě vás zajímá, čím jsme návštěvu pohostili. Veselou písničkou, početními dovednostmi a dobrou knihou. Děti z II. A čtou tak dobře, že si už mohou dovolit předčítat mladším kamarádům.
Společně už čteme ve škole třetí knížku, kterou jsme spolu s paní učitelkou vybrali ze seznamu charitativního čtení projektu Čtení pomáhá. Na charitu jsme zatím poslali 850 korun.
Připojte se k nám, je prima pomáhat. Navštivte stránky www.ctenipomaha.cz nebo se zeptejte paní učitelky Doubravové.

Mgr. Eliška Doubravová, učitelka