27. květen – 01. červen 2018

V posledním květnovém týdnu se obě páté třídy vydaly na školu v přírodě do Jesenice u Rakovníka. Ubytováni jsme byli v rekreačním středisku Pod Kempem, kde o nás bylo výborně postaráno nejen ze strany pana správce Peterky, ale i ze strany instruktorského týmu organizace Hanďule, jež pro děti připravila program na téma „Vesmír“. Ten nás provázel po celou délku pobytu. Žáci měli nejen možnost strávit nezapomenutelných pět dní v prosluněné krajině, ale mohli poznávat sami sebe jako osobnost i jako člena kolektivu. Nikomu z nás se nechtělo domů. Poděkování za uskutečnění školy v přírodě patří především paní učitelce Jirušové, která na svých bedrech nesla většinu organizace a příprav. Děkujeme!

žáci pátých tříd