11. – 15. červen 2018

Na školu v přírodě jsme jeli vlakem. Vystoupili jsme ve Žďáru nad Sázavou a zbytek cesty jsme šli pěšky. První zastávka byla u Pilské nádrže, kde jsme se naobědvali. Prohlédli jsme si sochy lva a orlice, které tvoří hranici mezi Čechami a Moravou. Došli jsme do Polničky, kde byla další zastávka na občerstvení. Cesta lesem nás dovedla k vodní nádrži Velké Dářko. Tam jsme se zastavili k odpočinku a mohli jsme si namočit nohy. Navečer jsme došli do cíle naší cesty, do Škrdlovic, našli jsme penzion Vysočina a ubytovali jsme se.Další dny jsme věnovali průzkumu všech zákoutí obce. Na hřišti jsme hráli různé hry, v lese jsme sbírali borůvky a stavěli domečky. Nechyběl ani orientační běh a noční výprava. Navštívili jsme sklárnu v obci Karlov, kde jsme se seznámili s výrobou skla, prohlédli jsme si galerii sklářských výrobků a v prodejně jsme si mohli koupit něco na památku. Jedno odpoledne jsme si prošli naučnou stezku nazvanou Dářská rašeliniště, která obsahovala 12 stanovišť s popisem přírodních zajímavostí. Potom následovala soutěž o znalostech přírody. Navštívili jsme i malou farmu s chovem koní.Poslední den jsme si sbalili svoje věci, zhodnotili jsme školu v přírodě a dostali i nějaké odměny. Po obědě jsme odjeli autobusem do Žďáru nad Sázavou. Tam jsme si prohlédli areál zámku a vystoupali jsme ke klášteru na Zelené hoře. Potom už nás čekala jen cesta na nádraží a vlakem do Kolína. Tam už na nás netrpělivě čekali rodiče.Již nyní se těšíme na další školu v přírodě.

Matyáš Holan a žáci IV. A s třídní učitelkou Ladislavou Novotnou