09. květen 2018

Děti ze školní družiny každoročně navštěvují dopravní hřiště. Jízdou na motokárách si ověřují teoretické znalosti a dovednosti v „silničním provozu“. Tato volnočasová aktivita je zařazena ve všech oddělení školní družiny.

Bc. Iva Jarošová, vychovatelka