listopad 2018

Podzimní relativně teplé dny jsme si v rámci tělesné výchovy malinko zpestřili. S žáky ze šestých a devátých tříd jsme se vyrazili trochu zchladit na zdejší zimní stadion. Žáci se na bruslích naučili zaujmout základní bruslařský postoj a správné držení rovnováhy. Natrénovali jsme také elementární bruslařské prvky jako stromeček, vlnky, buřtíky či koloběžku. Ti šikovnější z nás si vyzkoušeli překládání vpřed i vzad, někteří dokonce i hokej.

Mgr. Kateřina Kárová, učitelka