19. září 2018

Děti ze školní družiny z I.A a I.B se zúčastnily 19. září akce pořádané DDM Kolín – Setkání generací. Ta proběhla formou zábavného odpoledne v zahradě Domova důchodců v Kolíně. Pro děti byly připraveny soutěže, výtvarné dílničky a oblíbené malování na obličej. Dětské štěbetání se zájmem pozorovali místní dědečkové a babičky. Ti viditelně pookřáli a potěšili se pohledem na dětské hemžení. Všem se odpoledne líbilo. Doufáme, že si to zase zopakujeme. 

Bc. Iva Jarošová, Jana Holanová, vychovatelky ŠD