20. březen 2018

V úterý 20. března jsme jeli autobusem do Kutné Hory. Byli jsme tam místo vyučování. Šli jsme rovnou do kostela svatého Jana Nepomuckého, kde pro nás byl připraven pěkný program o velikonočních a jarních zvycích a tradicích. Bylo to vyprávění a k tomu hrála malá kapela na trubku, akordeon a tubu. Některé děti dostaly kostýmy a předváděly ukázky zvyků a tradic. Potom jsme se nasvačili a šli jsme do dílny, kde jsme malovali keramická vajíčka. Také jsme viděli, jak se plete pomlázka. Navštívili jsme i hezkou velikonoční výstavu. Pak si nás převzala paní průvodkyně a provedla nás po památkách Kutné Hory. Viděli jsme kašnu, most se sochami, chrám svaté Barbory, vstup do podzemí a další památky. Na závěr jsme si vyzkoušeli jarní hry dětí. Domů jsme jeli zase autobusem. Výlet se nám líbil.

žáci IV. A s třídní učitelkou