09. říjen 2018

Děti ze školní družiny zahájily výuku dopravní výchovy aktivní činností na dopravním hřišti v areálu Vodního světa Kolín. Seznámily se v praxi – jízdou na motokárách – s dopravními značkami a nejdůležitějšími předpisy.
Všem se tato akce líbila, proto budeme v jarních měsících v dopravní výchově pokračovat. 

Vychovatelky školní družiny