Cestou přírodovědných a technických oborů


Reg. č.CZ.1.07/1.1.00/44.0011
Období realizace2. září 2013 – 30. června 2015
Obsah projektu Posílení přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách s cílem zvýšení atraktivity výuky na odborných školách, zvýšení motivace a zájmu žáků ZŠ a jejich zapojení do studia přírodovědných a technických oborů. Při realizaci projektu dojde k propojení počátečního vzdělávání se zaměstnavateli v regionu, a tudíž sladění požadavků trhu práce a obsahu vzdělávání budoucích absolventů. 
Projekt si klade za cíl rozvinout spolupráci mezi SŠ a ZŠ, přilákat ke studiu právě žáky základních škol, potenciální budoucí uchazeče o studium a zaměstnání v oborech, kde jich je nedostatek. Svými aktivitami projekt ovlivní žádoucím směrem rozhodování žáků při volbě povolání a jejich snazší uplatnění na trhu práce. 
Cílovou skupinou projektu jsou především žáci škol a školských zařízení (SŠ, ZŠ), dále pracovníci škol a školských zařízení. 
Žáci základních škol se při volbě povolání rozhodují spíše podle atraktivity zvolené profese, než podle potřeb trhu práce. Přírodovědné a technické vzdělávání není dostatečně atraktivní, aby vzbudilo zájem žáků, proto je potřeba ukázat jim reálná prostředí středních škol s ukázkami toho, jak vzdělávání probíhá, co vše se budou učit a především, čemu se naučí. Žáci středních škol, kteří si technické a přírodovědné obory zvolili, budou mít možnost pracovat s moderními přístroji a technologiemi na půdě školy. S těmito technologiemi většinou pracují až ve firmách při exkurzích. 
Modernizace vybavení přispěje k zatraktivnění výuky a oboru jako takového a zvedne zájem o další vzdělávání například na vysoké škole apod.

Naše škola spolupracuje v rámci projektu se Střední odbornou školou stavební a Středním odborným učilištěm stavebním Kolín, Kolín II, Pražská 112.

V rámci projektu proběhly následující akce:

  • Projektový den z fyziky (23. červen 2015)
  • Jak vzniká kolínské náměstí (květen 2015)
  • Návštěva ze SŠ stavební Kolín (5. březen 2015)
  • Čtvrťáci a páťáci ve vesmíru (1. duben 2015)
  • Projektový den z fyziky (2. prosinec 2014)
  • Projektový den (31. říjen 2014)
  • Deváté třídy navštívily zábavní park IQ LANDIA (9. červen 2014)
  • Výtvarná výchova v rámci projektu (červen 2014)
  • Exkurze v SOŠ a SOU stavební Kolín (11. únor 2014)