Etika


Národní institut pro další vzdělávaní pověřuje Základní školu, Kmochova 943, Kolín 2 pilotním ověřováním učebnic a učebních materiálů předmětu Etické výchovy.

Školní rok: 2012/2013

určený ročník: sedmý

pilotní učitel: Mgr. Květa Kněžourková

pilotní manažer: Mgr. Hana Černá, NIDV Hradec Králové

Pilotní projekt se týká ověřování navržených učebnic, metodik a pracovních sešitů pro výuku etické výchovy. Škola byla pověřena sledováním a hodnocením dopadu jednotlivých kapitol v učebnici, vhodností či nevhodností úkolů v pracovních sešitech a posouzením zvolených metod a forem práce.