Veselá třída pro Malawi


Název projektu: Veselá třída pro Malawi

Určení projektu: žáci a žákyně 1. – 9. ročníku školy

Zaměření: Etická výchova – prosociálnost

Cíle projektu:

  • pochopení významu vzdělání
  • rozvoj prosociálnosti
  • získání částky 4.900 na jednu VESELOU TŘÍDU pro Malawi

Trvání: říjen 2012 – květen 2013

Vypracovala: Mgr. Květa Kněžourková

Patron projektu: Mgr. Jana Mikesková

Po ukončení předškolní docházky přicházejí děti do prvních tříd základních škol. Od roku 1995 je v Malawi základní vzdělání zdarma, ale jeho kvalita je nízká, především kvůli nedostatku učitelů, učebních pomůcek a někde i budov. Třídy jsou holé, k dispozici jsou jen učebnice, a často se v nich tísní i 150 žáků. Osobní přístup k jednotlivcům je v podstatě nemožný a ti, kteří k pochopení probírané látky potřebují více učitelovy pozornosti, ji nemohou dostat. Mnozí rodiče nemají ani základní vzdělání a příliš zaměstnaní prací na poli, nedokážou dětem poskytnout potřebnou podporu. Děti, které přicházejí ze školek nabízejících podnětné prostředí a výuku, tak zažívají obrovský propad v kvalitě poskytovaného vzdělání.

Projekt VESELÉ TŘÍDY přináší výrazné zlepšení učebního prostředí do prvních a druhých tříd základních škol.

Nástěnné malby písmen, číslic a dalších pro vzdělávání užitečných a zároveň veselých dekorací významně pomáhají dětem i učitelům. Z tmavých a smutných místností se stávají VESELÉ TŘÍDY. Pozitivní dopad programu spočívá také v tom, že školy, které se do něj chtějí zařadit, musí ve svém okolí vysázet 30 ovocných stromů.

Nezisková organizace boNGO hledá sponzory pro vymalování jednotlivých tříd. Náklady na jednu VESELOU TŘÍDU činí 4.900 Kč a má pozitivní vliv na vzdělání více než tisíce dětí.

Projekt Veselá třída se blíží k cíli


Od začátku školního roku probíhá v naší škole projekt Veselá třída pro Malawi. Zapojili jsme se do mezinárodní akce na pomoc dětem v jedné z nejchudších zemí světa, v africké Malawi. Projekt Veselé třídy vznikl z nutnosti zlepšit učební prostředí na základních školách. Podívejte se do jedné třídy. Žádné lavice, žádné židle a ani žádné učebnice nebo sešity neuvidíte. Jen stěny pokryté základním učivem.

Náklady na jednu Veselou třídu činí 5 000 Kč (90 000 Malawiských Kwacha). Cena zahrnuje opravu starých zdí, barvu a malířské potřeby, platbu malíře, dopravu a krátké školení pro učitele. Od června 2011 do března 2013 bylo vymalováno přes 700 Veselých tříd.

Pod patronací žáků 8. A, kteří se v hodinách Etické výchovy nadchli pro pomoc dětem v Africe, probíhají po celý rok nejrůznější aktivity. Největší ohlas má projekt v nejnižších ročnících, kde žáci přispívají v Korunových dnech do společné kasičky s velkou chutí. Velký dík patří jejich třídním učitelkám – J.Filounové, D. Kejklíčkové a E. Doubravové, stejně tak chceme poděkovat všem dalším pedagodům a žákům, kteří přispívají k tomu, abychom ke konci školního roku mohli odeslat peníze na celou jednu Veselou třídu.

Květuše Kněžourková

Otevřený dopis učitelům, žákům, rodičům


Vážení učitelé, milí žáci!

Když jsme na začátku školního roku vyhlašovali celoškolní projekt Veselá třída pro Malawi, věřili jsme, že najdeme u vás pochopení pro potřeby dětí v jedné z nejchudších zemí světa – v Malawi. Ta země ve vzdálené Africe potřebuje vzdělané lidi, stejně jako my v Česku. Na vzdělání jsou potřeba peníze všude – školní docházku tam mají děti zdarma jako u nás, ale chybí peníze na učebnice a sešity.

Proto, aby měly alespoň nějaké učební pomůcky, vznikla organizace boNGO – Malawi. Rozhodla se spolupracovat s několika základními školami a dala vymalovat jejich první a druhé třídy veselými obrázky souvisejícími se školními osnovami. Změna nastala doslova přes noc. Způsob výuky výrazně ožil, (nebyl již limitován na opakování toho, co učitel říká), děti se lépe soustředily a rychleji chápaly učitelův výklad. Škola se pro ně stala inspirujícím a zároveň přátelským prostředím.

K tomu, aby takových Veselých tříd bylo v Malawi víc, jste přispěli i vy, kteří jste se do projektu Veselá třída zapojili. Za podporu našich Korunových dnů mnohokrát děkujeme všem učitelům, učitelkám a žákům. Děkujeme těm, kteří do našich kasiček vhodili nějaký obnos, celkový výsledek je hodně potěšující – z vašich příspěvků vznikne jedna třída, vybrali jsme celkem 5 012 Kč.

Děkujeme, děkujeme za malé děti v Malawi.

Vaše 8. A

Naše Veselá třída v jižní Africe


Před rokem jsme se všichni pustili do práce na projektu, o jehož užitečnosti pochyboval jen málokdo. Nazvali jsme ho Veselá třída pro Malawi. Malawi je našemu způsobu života velmi vzdálená země, ale děti jsou prakticky všude stejné, jen někde mají přístup ke vzdělání složitější než u nás v Evropě. Neuškodí, když si připomeneme několik základních faktů.

Od roku 1995 je v Malawi základní vzdělání zdarma, ale jeho kvalita je nízká, především kvůli nedostatku učitelů, učebních pomůcek a někde i budov. Třídy jsou holé, k dispozici jsou jen učebnice, a často se v nich tísní i 150 žáků. Osobní přístup k jednotlivcům je v podstatě nemožný a ti, kteří k pochopení probírané látky potřebují více učitelovy pozornosti, ji nemohou dostat. Mnozí rodiče nemají ani základní vzdělání a nedokážou dětem poskytnout potřebnou podporu. Děti, které přicházejí ze školek nabízejících podnětné prostředí a výuku, tak zažívají obrovský propad v kvalitě poskytovaného vzdělání. Projekt VESELÉ TŘÍDY přináší výrazné zlepšení učebního prostředí do prvních a druhých tříd základních škol. Nástěnné malby písmen, číslic a dalších pro vzdělávání užitečných a zároveň veselých dekorací významně pomáhají dětem i učitelům. Z tmavých a smutných místností se stávají VESELÉ TŘÍDY. Pozitivní dopad programu spočívá také v tom, že školy, které se do něj chtějí zařadit, musí ve svém okolí vysázet 30 ovocných stromů.

Díky podpoře vedení naší školy, obětavosti učitelů, a nadšení většiny žáků se podařilo během minulého školního roku shromáždit potřebnou částku a teď se 131 žáků třetí třídy z města Blantyre učí v nové Veselé třídě. Každý na Dvojce, kdo přispěl třeba i jen několika korunami, musí mít teď hodně dobrý pocit.

Za organizaci boNGO, která projekt mezinárodně zaštiťuje, se vyjádřila Tereza Mirovičová: „Jste první českou školou, která se postarala o vymalování celé třídy, děkujeme za všechny třeťáky v Blantyre, děkujeme, děkujeme.“

Květuše Kněžourková