Využití výpočetní techniky k tvorbě učebních pomůcek


V rámci pilotního projektu s názvem Využití výpočetní techniky k tvorbě učebních pomůcek pro přírodovědné předměty vytvořili žáci 9.B textové dokumenty a WWW stránky na téma Stromy a Rostliny.

Zadání práce:

 • 1.hodinu žáci zapíší u vyučujícího zvolené téma v rámci projektu, toto téma již nelze měnit
 • žák pracuje s počítačem pouze v hodinách informatiky nebo ve studovně, na disketě si může přinést pouze neupravené obrázky
 • žák pracuje pouze s povoleným softwarem
 • termín odevzdání práce je červen 2004
 • hodnocení této práce bude mít podstatný vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu informatika

Osnova obsahu:

Každé zpracovávané téma bude obsahovat následující části:

 • název český a latinský
 • zástupci (druhy)
 • výška
 • zeměpisné rozšíření
 • stanoviště (v okolí vody, v lese, v zahradě…)
 • popis
 • doba květu
 • typ plodu (popř. doba sklizně)
 • zajímavosti (Keltský kalendář, lidová medicína,…)
 • obrázek – celý strom, větvička s listy, květy, popř. plody
 • tabulka – shrnout základní údaje o stromu

Povolený software

 • Textový editor Word, WordPad a Poznámkový blok (pouze k přípravě textu)
 • Grafické editory Zebra pro DOS, Malování, Callisto, Paint Shop Pro, 602Photo
 • Tabulkový kalkulátor Excel

Jak se uvádí seznam zdrojů:

Při své práci budete čerpat z řady informačních zdrojů. Tyto zdroje na závěr práce sepište. Tento výpis má hned dva důvody. Prvním je možnost ověření osobou, které bude vaši práci číst. Druhým důvodem je zachování autorských práv (i myšlenky mají svého autora). Výpis zdrojů má svou ustálenou formu. Podívejte se dobře na příklady. Prvním zdrojem je kniha, druhým časopis, třetím internetovská stránka, čtvrtým Svět poznání a posledním CD ROM.

[1] Rojko, M. a kol.: Fyzika kolem nás, Scientia, Praha 1995
[2] Kratochvíl J. : Vývoj opic, VTM roč. 23 (1992), č. 5, s. 59
[3] //freeweb.pdq.net/headstrong
[4] Svět poznání, Věda a technika s. 156
[5] Encyklopedie Diderot 2000, CD ROM

Rozsah a úprava textu:

 • minimálně 2 stránky vlastního textu (bez obrázků) formátu A4, z toho minimálně 1 stránku napíše žák sám z tištěných zdrojů
 • text bude členěn do odstavců a budou v práci použity styly odstavců
 • kromě nadpisů bude písmo velikosti 12
 • práce bude obsahovat alespoň jeden WordArt
 • dokument bude obsahovat alespoň 2 obrázky (přiměřené velikosti), z nichž alespoň jeden bude vlastní, další obrázky může žák vyhledat v jiných zdrojích (Internet,…), nebo si je oskenovat z tištěné předlohy
 • dokument bude obsahovat alespoň jednu textovou tabulku (se souhrnnými údaji)
 • dokument bude obsahovat seznam zdrojů, ze kterých bylo čerpáno (viz příklad dále)

Zdroje a domácí příprava

K práci bude nutno vyhledat informace v různých zdrojích a připravit si doma podklady. Doporučuji využívat následujících zdrojů:
Učebna

 • Svět poznání
 • CD ROM Encyklopedie Diderot a další CD ROM
 • časopis VTM, ABC
 • Internet

Další informace lze získat v učebnicích a knihách z knihovny.

Poznámky a doporučení:

 • na svém disku X:\ si vytvořte složku, do které budeš ukládat všechny soubory vztahující se k závěrečné práci
 • často ukládejte svou práci
 • používejte nápovědu programu a materiály připravené vyučujícím
 • nevkládejte do textu příliš velké objekty (obrázky), výsledný soubor se velmi zvětšuje a práce s ním je pomalejší
 • používejte bitmapové obrázky ve formátu .gif nebo .jpg
 • vektorové obrázky (z Callista) bude nutné exportovat do formátu .wmf nebo převést na bitmapové (poraďte se s vyučujícím)
 • připravte si najednou obrázky ke skenování a potom je vhodně upravte a zmenšete (v programu Paint Shop Pro)