S jazykem po síti


Naše škola se zapojila do projektu inovativní výuky anglického a německého jazyka formou e-learningu ve spojení s běžnou výukou vedenou učitelem (blended learning). Projekt vyhlásilo ministerstvo školství v rámci Výzvy č. 57 OPVK v srpnu 2015.

Obecným cílem projektu je rozvinutí individuálních komunikačních dovedností jednotlivých žáků v oblastech gramatiky, tvorby vět, mluvené řeči, slovní zásoby aj. formou on-line kurzu od firmy LANGMaster.

Projekt počítá s povinnou dobou trvání po dobu 3 měsíců, nicméně žáci budou moci využívat zakoupený kurz až do konce školního roku 2015/16. Dětem bude přístupný jak z domova, tak i ze školy. Kurz je hrazen z projektových prostředků.

Žáci absolvují rozřazovací test a budou přiděleni do kurzu odpovídající jazykové úrovně A1, A2, B1 nebo B2. Následně budou moci začít individuálně studovat e-learningovou formou na PC. Předpokládaný časový rozsah domácí přípravy je v ideálním případě 10-15 minut denně. K tomu proběhne dle potřeby vyučovací hodina anglického a německého jazyka řízená učitelem, která bude na samostatnou domácí práci přímo navazovat. V dalších hodinách AJ s NJ bude probíhat běžná výuka.

Věříme, že projekt si mezi Vámi získá podporu a budete společně s námi děti vhodně motivovat, aby v následujícím roce zlepšily své jazykové dovednosti ještě více než v rámci běžné výuky a dokázaly je využít.