Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)


Během roku 2008 se podařilo vytvořit podmínky pro kvalitní projektovou výuku se zaměřením na environmentální výchovu. Ze získaných grantových dotací jsme zvýšili efektivitu zpětného třídění odpadu, navýšením počtu a typů odpadových nádob. Za podporu v projektech děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Středočeskému kraji, městu Kolín a TPCA. Ze získaných grantových prostředků spolufinancujeme technické zajištění projektových akcí. Žáci se aktivně zapojují do sběru a třídění odpadu (plasty, hliník, papír, baterie, elektrozařízení). Součástí environmentálních projektů jsou i terénní exkurze a vícedenní akce v přírodě. Iniciování a rozvíjení kladného vztahu dětí k životnímu prostředí je realizováno činností školního přírodovědného kroužku. Ostatní žáci se účastní formou environmentálních projektů v rámci výuky. Žáci prvního stupně se zapojili do praktického třídění odpadu formou soutěže o smajlíky. Pořízením pomůcek a vybavení biologické laboratoře pomohlo k rozvoji environmentáního smýšlení dětí. Materiální prostředky využila většina tříd základní školy, především však žáci druhého stupně při laboratorních a terénních pracích. Vybavenost odborných učeben umožňuje plnohodnotné vzdělávání žáků a podporuje rozvíjení klíčových kompetencí a osvojování nových dovedností. Žáci tak mají možnost prakticky si ověřit a upevnit získané teoretické informace. Pravidelně navštěvujeme zoologické zahrady v okolí (Praha, Liberec, Jihlava). Historicky zaměřené projekty jsou velmi často doplněny o prvky environmentální výchovy. Spolupracujeme s organizacemi zaměřenými na EVVO (Tereza, Ekocentrum Oucmanice…). Součástí výuky EVVO jsou i zahraniční výjezdy (květen 2008 Rumunské hory – Apuseni) ve spolupráci se základními a středními školami. V září proběhl třídenní projekt s environmentálně-historickou tematikou „Od hradu ke hradu“ v lokalitách Jižních Čech. Zapojili se do něj žáci 4. třídy a žáci druhého stupně. Na podzim a na jaře žáci aktivně pomáhají s úklidem školní zahrady.

Přehled akcí:
 • ZOO Jihlava
 • ZOO Praha
 • Den Země – úklid školní zahrady
 • Vánoční stromek
 • Paleontologická exkurze – Křída u Nové Vsi
 • Geologická exkurze Kaňk
 • Vyšehrad
 • Rumunsko – Apuseni 2008
 • Od hradu ke hradu
 • Pálava (Dolní Věstonice)
 • Rumunsko – Apuseni 2009
Plánované exkurze a výjezdy (jaro – léto 2009):
 • Šumava – červen

Za finanční podporu v projektech děkujeme:

Zoologická zahrada (Jihlava + Praha)


Akce ve škole


Den Země – úklid školní zahrady, Vánoční stromky

Vycházky


Paleontologická exkurze – Křída u Nové Vsi, Geologická exkurze Kaňk, Vyšehrad

Výjezdy zahraniční


Dne 16.5.2009 se malá skupinka žáků z 2.ZŠ vydala na osmidenní pobyt do zahraničí. Náš cíl nesl jméno Apuseni. To je pohoří, které se nachází v Rumunsku, ale za jeden den jsme do cíle dorazit nemohli, a tak naše první tábořiště bylo v malém olšovém hájku na území Maďarska.
Příští den nastalo to, na co jsme všichni čekali, přejezd rumunských hranic a shlédnutí prvního města, které jsme navštívili, bylo to město Cluj Napoca, kde byla naše eura vyměněna za rumunské leu. Další cesta už konečně vedla do přírody, jak už bylo zmíněno, do pohoří Apusen.
Ještě před příjezdem do cíle cesty jsme navštívili historickou vesnici Rimetea. Poté jsme přejeli na naše první rumunské tábořiště, kde jsme strávili jednu noc. Příští ráno naše cesta směřovala k dalšímu cíli, k přírodní rezervaci, soutěsce Cheile Turzii. Další cesta vedla k druhému, tentokrát čtyřdennímu tábořišti. Odtud jsme se vydávali na rozmanité vycházky po téměř nedotčené krajině. Nejkrásnější túrou, kterou jsme zažili, byl zřejmě výstup na pohoří přírodní botanické rezervace Scarita. Po zdolání vrcholu jsme sestupovali do vesnic Segagea a Posada de Sus. Poté už následoval návrat do tábora, odpočali jsme si a příští ráno jsme se jeli na poslední cestu po Rumunsku, do jedné z nejhezčích a dalo by se říct i jedné z největších krápníkových jeskyní v Rumunsku, byla to tzv. Medvědí jeskyně (Pestera Ursilor). Předposlední zastávkou byly termální lázně v městě Oradea. Poslední zastávkou na naší cestě byl obchodní dům PIC, kde jsme mohli nakoupit nějaké rumunské zboží na cestu domů. V neděli 24.5.2009 jsme v ranních hodinách dorazili před budovu školy, od které jsme před osmi dny odjížděli na naši cestu.

Karel Strnad a Daniel Stehlíček, 9.A

Výjezdy ČR


Pálava 2009 (2. – 3. duben 2009)

Odjíždíme od školy v 7:15 a dále pak po dálnici D1 směr Brno. Cestu si krátíme sledováním filmu Účastníci zájezdu.
Autobus nás dovezl jen do Iváně a odtud jsme museli pěšky až do Dolních Věstonic.
Cestou jsme přešli přes 3 známé řeky Jihlavu, Svratku a Dyji.
Po cestě do Dolních Věstonic se ostatní rozdělili do 5 skupin a pan učitel dával každou chvíli otázky, na které jsme vymýšleli odpovědi. Cestou jsme pozorovali např. tyto druhy: štětka lesní, brslen evropský, čmelák zemní, pěnkava obecná, červenka obecná, srnec obecný, husa velká, orel skalní, rosnička zelená, skokan ostronosý, májka obecná, bobr evropský, čolek velký, kuňka obecná, zajíc polní. Po cestě do Dolních Věstonic jsme zastavili ve vesnici Strachotín, kde jsme uhasili žízeň limonádou. Ze Strachotína jsme šli přes hráz nádrže Nové Mlýny a rovnou do Dolních Věstonic. Byli jsme ubytovaní ve školní ubytovně. K večeru jsme měli více času zahrát si fotbal a nebo pozorovat oblohu hvězdářským dalekohledem.
Druhý den: Dopoledne jsme vyrazili na Dívčí hrad a ten byl vysoko na kopci. Když jsme vyšli nahoru, koukali jsme po okolí a viděli nádherně rozlehlou krajinu Jižní Moravy. Při scházení dolů z kopce to byl fofr. Chůze šla rychleji, než když jsme šli nahoru. Zabalili jsme si věci do batohů a autobus nás dopravil do Strachotína do restaurace na smažák s bramborami. Dále jsme pokračovali na prohlídku zámeckého parku v Lednici. Zde proběhlo závěrečné vyhodnocení dvoudenního projektu.

účastníci výjezdu

Prezentace z výjezdu ke stažení zde (6,2MB)