Společně pro budoucnost


Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021468 s realizací od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023
Na začátku školního roku 2021/2022 jsme se připojili k výzvě MŠMT číslo č. 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ a MŠ III.
Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů.

V projektu jsme realizovali následující aktivity:


3.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
3.II/12 Projektový den ve výuce

Jednotlivé šablony jsme zvolili v různém počtu dle aktuálních potřeb, některé aktivity tak poběží po celou dobu trvání projektu (2 roky) a některé jsou rozloženy do jednoho školního roku.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.