Putování prostorem a časem


Netradiční projekt s názvem Putování prostorem a časem probíhá v letech 2009 – 2011 a je realizován celkem v 16 školách kutnohorského a krkonošského regiónu. Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogové 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií. Zapojeno je celkem 400 žáků a 32 pedagogů, kteří v rámci projektu absolvují výukové programy a semináře.

Žáci pod vedením pedagogů vytvářejí fotodvojice, na kterých porovnávají staré fotografie s aktuálními.

Cílem projektu je seznámit žáky s vývojem vztahu člověka a krajiny především v průběhu výukových programů, které jsou pro ně připraveny. Jednotlivé aktivity by měly žáky především motivovat k objevování změn okolní krajiny v jednotlivých historických etapách a posílit tak vztah žáku k místu, kde žijí. Žáci poznávají důsledky lidské činnosti v krajině a upevňují si znalosti základních ekologických pojmů. V rámci propojení obou regiónů žáci zjišťují, jak chování lidí v nížině ovlivňuje krajinu na horách a naopak. Cílem projektu je také zapojení používání moderních komunikačních a informačních technologií do environmentálního vzdělávání. Více na www.putovaniprostoremacasem.cz.

V rámci udržitelnosti projektu Putování prostorem a časem se třída 2.B s p. učitelkou Opovou zapojila do nového projektu Krajina.

V roce 2012 – 2013 bylo téma ke zpracování Krajina a přírodní zdroje.

Žáci se v několika hodinách seznámili s pojmy pramen, tok řeky, přítok, soutok… čímž se lépe seznámili s řekou Labe, která protéká jejich rodným městem.

V letošním školním roce budeme zpracovávat téma Krajina a zemědělství.