Moduly – Úvod


Číslo OPCZ.1.07
Název OPVzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy01
Název výzvyStředočeský kraj – Výzva č. 1 pro GP – oblast podpory 1.1
Prioritní osa7.1
Název prioritní osyPočáteční vzdělávání
Oblast podpory7.1.1
Název oblasti podporyZvyšování kvality ve vzdělávání

Naše škola je v tomto projektu školou spolupracující.

Stránky projektu naleznete na adrese www.ossp.cz/projekty/2012/moduly-v-ict/

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je moduly2.jpg.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je moduly1.jpg.
Stručný obsah projektu

Cílem je připravit, ověřit a implementovat modulový systém výuky odborných předmětů oboru ICT – aplikace osobních počítačů. Systém zefektivní výuku „ICT“ předmětů, ve kterých se projevuje velká diferencovanost vstupních znalostí žáků. Nová forma organizace výuky umožní učitelům a každému z žáků přizpůsobit vzdělávání v odborné oblasti možnostem žáka, jeho předchozím zkušenostem a dovednostem. Talentovaní studenti získají rozsáhlejší a komplexnější znalosti ve volitelných modulech. Základem je vytvoření systému povinných a nepovinných modulů, jež obsáhnou, popř. rozšíří výuku odborných předmětů. Určí se rozčlenění modulů do povinných a nepovinných, stanoví se konkrétní obsah všech modulů, způsob ověřování znalostí, vytvoří se materiály pro studium a e-learningová podpora. Nová organizační forma výuky bude implementována do ŠVP a bude pilotně ověřeno fungování navrženého systému. Nedílnou součástí nastavených změn bude také navázání spolupráce s partnery z řad ZŠ a odborných firem.