březen 2024

Často od našich vyučujících slýcháme: „To jsou mezipředmětové vztahy a kompetence pracovní a kompetence k učení.“ Víte Vy, co to znamená? My už to víme.
hodina anglického jazyka:

– stříhání, lepení a sestavení domina – pracovní činnosti – kompetence pracovní

– procvičování nepravidelných sloves v angličtině – anglický jazyk – kompetence k učení

– konečná úprava práce – výtvarná výchova – estetické vyučování

A teď už i Vy víte, co jednotlivé pojmy ve vzdělávání Vašich dětí znamenají.

žáci VIII. A a VIII. B