9. květen 2024

Ve čtvrtek jsme se vydali na exkurzi do Státního oblastního archivu v Praze. Návštěva této instituce byla pro nás zajímavá. Nejprve jsme se dozvěděli informace o budově a o funkci samotného archivu. Nahlédli jsme k rampě, kde se přijímají archiválie. Podívali jsme se, jak se archiválie třídí a jak probíhá proces digitalizace cenných exponátů. Nahlédli jsme i do dílny, kde nám paní restaurátorka zajímavě vyprávěla o tom, jaká nebezpečí archiváliím hrozí a jakými postupy je lze zachránit. Měli jsme možnost si dokonce prohlédnout originální pečeť krále Přemysla Otakara II. a nejstarší matriku v Čechách, která pochází ze 16 století. Teď už víme, že úloha archivu je pro lidskou společnost velmi důležitá.

Mgr. Iveta Korečková, třídní učitelka