14. květen 2024

Každý z nás má možnost přispět svou troškou do mlýna. To si vzaly za své i děti ze III. a IV. A naší školy. Jak to myslím? I děti totiž vědí, že bychom měli o naši matičku Zemi pečovat a ne ji jen využívat a ničit. Proto se v úterý 14. května vydaly do lesoparku Borky a téměř celé dopoledne jej pilně zbavovaly odpadků. Poté navštívily psí útulek Alíkov, kde paní ředitelce předaly dobroty pro její chovance.
Všechny děti se chovaly skvěle a sladkou odměnu na konci cesty si opravdu zasloužily!
Mgr. Petra Šafránková, třídní učitelka III. A