16. květen 2024

Helmy připraveny, může se vyrazit směr dopravní hřiště v areálu Vodního světa v Kolíně. Celkem osm zástupců z naší školy se ve středu utkalo s dalšími dětmi v první pomoci, pravidlech silničního provozu a v jízdě zručnosti. Byli rozděleni do dvou kategorií – první a druhý stupeň. První stupeň reprezentovali Eliška Procházková, Nella Mrkvičková, Marek Tuláček (V. A) a Matěj Scheder (V. B). Druhý stupeň reprezentovali Evelína Třešňáková (VI. B), Šimon Křemen (VIII. A), Julie Horáčková a Viktor Kubelka (VIII. B). V první kategorii se naše škola umístila na krásném 4. místě. Druhá kategorie obsadila 2. místo. Velká pochvala patří Evelíně, která měla úplně nejlepší výsledky ze všech účastníků.

Mgr. Jana Linhartová, Mgr. Ivana Mikšovská, vedoucí týmů