24. květen 2024

Ve čtvrtek 23. května a v pátek 24. května 2024 se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili projektu Hrou proti AIDS. Jedná se o interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, jehož cílem je pomocí hry osvojit si základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV. Žáci byli rozděleni do skupin, obdrželi hrací kartu a vymysleli název svého týmu. Pak už je čekala stanoviště: Cesty přenosu viru HIV; Zábrana nechtěného těhotenství a pohlavně přenosných infekcí; Láska, sexualita a ochrana před HIV; Sexualita řečí těla; Život s HIV/AIDS. Po skončení hry proběhlo vyhodnocení a vyhlášení vítězné skupiny. Všichni účastníci obdrželi drobnou odměnu, propagační materiály a kondomy.

žáci VIII. A a VIII. B