17. duben 2024

17. dubna 2024 se žáci VIII. a IX. ročníku zúčastnili vzdělávacího projektu Bankéři do škol, který již 10. rokem organizovala Česká bankovní asociace a je založen na osobním setkání bankéřů se žáky. Workshop v délce 2 vyučovacích hodin pro nás velmi zdařile vedl pan Štěpán Němec, odborník z UniCredit Bank. Společně jsme si zopakovali základy finanční gramotnosti, seznámili jsme se se základy osobních financí a základy kyberbezpečnosti. Odměnou za pěknou spolupráci nám byly drobné reklamní předměty, které jsme dostali jako pozornost. Za pěknou a vydařenou přednášku děkujeme.

    žáci IX. A a IX. B