18. březen 2024

V rámci třídnických hodin, které se pravidelně zařazují do výuky, jsme se rozhodli zaměřit na výrobu a následné pochutnání si na vlastní svačině. Žáci dostali za úkol zakoupit, připravit si a přinést nejen potraviny, ale i kuchyňské pomůcky. Všichni zadaný úkol splnili. Tím chceme poděkovat i spolupracujícím rodičům, kteří jim v přípravě pomohli, a tím nám pomohli tuto zajímavou hodinu realizovat.

V úvodu hodiny jsme si povídali o vhodných a zdravých potravinách, všeobecně o stravovacích návycích. Žáci mezi sebou polemizovali, sdělovali své zkušenosti a rituály týkající se stravování. Potom si všichni během vymezeného času připravili svačinu, chodili se inspirovat ke spolužákům, mnozí ochutnávali dobroty ostatních. Práce se jim moc líbila, nikdo se nezranil a dokázali si vyrobit opravdové lahůdky.

Iva Hujerová, třídní učitelka