březen 2024

Březen – měsíc knihy. Právě takové označení přiřknul březnu minulý režim v roce 1955. Po společenských změnách se až roku 2009 nahradilo někdejší heslo slovy: „Březen – měsíc čtenářů“. Je přece úplně jedno, jak tento měsíc nazveme. Nejdůležitější je zamyslet se nad jeho významem. Čtení a poslouchání je totiž aktivitou, která nám pomáhá rozvíjet nejen slovní zásobu, ale i empatii, schopnost porozumět druhým, rozvíjí naši představivost a fantazii. I při výuce cizích jazyků věnujeme v březnu větší pozornost četbě knih
v anglickém, francouzském, německém i ruském jazyce. Pomáhají nám nejen rozvíjet slovní zásobu, ale dovíme se i něco zajímavého z historie, kultury a tradic jiných států.
NEZAPOMEŇTE: ČETBA JSOU OTEVŘENÉ DVEŘE DO KOUZELNÉHO SVĚTA A JE PRO MYSL TOTÉŽ, CO STRAVA PRO TĚLO.

žáci IX. B