25. červen 2024

V pondělí a v úterý si žáci 2. stupně vyslechli přednášku pana Petra Coubala ze společnosti Justice for Nature. Pan Coubal je zároveň terénním pracovníkem, který se aktivně podílí na ochraně přírody na Kostarice, Sumatře, v Nepálu či na Slovensku. Informoval žáky o aktivitách projektu Oko Země, díky kterému dostávají šanci nejen ohrožená zvířata, ale i my – lidé. Cílem přednášek je podpořit a obnovit respekt k přírodě, jíž jsme součástí.

Mgr. Martina Opová