21. března 2021

Víte, že 21. března slavíme Světový den Downova syndromu? V tento den si nasazujeme na každou nožku jinou ponožku, čímž dáváme najevo pochopení k odlišnosti těchto osob.

Třída IV. B za spolupráce rodičů, sourozenců a vyučujících vyjadřuje tímto gestem podporu, úctu a pochopení. Myslíme na Vás!

Mgr. Ivana Mikšovská, třídní učitelka