16. prosinec 2021

Všechna oddělení školní družiny v adventním čase navštívila vánoční výstavu spojenou s dílničkami v Regionálním muzeu v Červinkovském domě. Děti se seznámily s vánočními tradicemi v měšťanských rodinách, prohlédly si jednotlivé expozice s odborným výkladem a na závěr si vyrobily vánoční dekorativní předměty, ze kterých měly radost. Všem se program v muzeu líbil.

vychovatelky školní družiny