5. listopad 2021

Pátého listopadu jsme se zúčastnili pod záštitou organizace https://www.sazimestromy.cz/cs podzimní výsadby ovocných stromů. Vlakem jsme se vydali do Peček, abychom kolem místní komunikace směrem na Kostelní Lhotu pomohli s výsadbou slivoní a ořešáků. Dosud jsme si nedovedli představit, co taková výsadba vlastně obnáší. Vyhloubit dostatečně velkou jámu, zatlouct pořádný opěrný kůl, ostříhat polámané či zaschlé kořeny, každý stromek ke kůlu přivázat tak, aby se během růstu nepoškodil. Dále ovinout strom pletivem jako ochranu proti okusu zvěří, vytvořit kolem dokola zvýšený okraj, aby se zadržovala dešťová voda… Na každý vysazený strom jsme na závěr umístili pamětní cedulku s nápisem „8. A, 2. ZŠ Kolín – Sázíme pro naši budoucnost“. Akci jsme si zpestřili ranní exkurzí do evangelického kostela Mistra Jana Husa. Zde jsme měli díky milému panu průvodci možnost obdivovat krásný kubistický interiér, o kterém málokdo ví, že je mezi památkami tohoto druhu u nás jedinečný.

Mgr. Iva Korečková, třídní učitelka