8. říjen 2021

Po covidové pauze nesměle začínají sportovní turnaje. Na prvním fotbalovém turnaji v tomto školním roce si naši třeťáci vykopali 4. místo. Hoši bojovali statečně. I když nebyli sehraní, přesto se dali dohromady. Získali cenné zkušenosti, které určitě využijí v další zápasech. Děkujeme a přejeme hodně zdaru v dalších sportovních aktivitách.

Bc. Iva Jarošová, vychovatelka