14. září 2021

V úterý 14. září žáci našich devátých ročníků absolvovali návštěvu protidrogového vlaku.

Přestože, jak někteří uvedli, očekávali nudnou přednášku, zanechala v nich návštěva interaktivního programu hluboký zážitek. Smích a drobné úšklebky vystřídaly postupně zaujaté pohledy, pozornost a zájem.

Program byl opravdu pěkně a poutavě zpracovaný. Žáci sledovali příběh svých vrstevníků, na kterém měli možnost pochopit záludnost a nebezpečí nejen užívání drog, ale i nezodpovědného přístupu při rozhodování v situacích, do kterých se každý z nich může dostat. Expozice ve vlaku je zavedly do baru, k dopravní nehodě, na policejní stanici, do vězení i do drogového doupěte. Na stěnách vagónů vlaku si mohli všimnout, jak se mění jejich tělo během dlouhodobého užívání návykových látek.

Po absolvování programu učitelé s žáky probrali jejich dojmy a pocity a dotvořili zpětnovazebný výstup pro školní preventistku.

Mgr. Jiří Němeček, ředitel školy