14. září 2021

Na začátku školního roku Červený kříž ve spolupráci s Městskou policií Kolín připravili zajímavý program pro žáky z I. a II. tříd. Na školní zahradě se děti seznámily se základy první  pomoci a ošetření a vyslechly zajímavý výklad strážníků s následnou ukázkou. Děti získané znalosti mohly využít v testech, které byly připravené pro jednotlivé skupiny. Na závěr každý účastník obdržel malé reklamní předměty a sladkost. Všem se tato akce líbila a těšíme se na další spolupráci.

Vychovatelky školní družiny

Dne 14. září 2021 se na naší škole uskutečnila společná akce Českého červeného kříže Kolín a Městské policie Kolín.

Tato akce byla zrealizována u příležitosti Světového dne první pomoci, který připadá na 11. září OS ČČK pod vedením Mgr. Kateřiny Jarolímové (vedoucí vzdělávání ČČK Kolín) připravil pro děti z I.–III. tříd stezku první pomoci. Její součástí byla například resuscitace, volání na tísňovou linku nebo nácvik ošetření krvácejících poranění. Městská policie Kolín zastoupená čtyřmi strážníky v čele se strážnicí Helenou Honkiszovou (Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii MP Kolín), pak připravila stanoviště, kde si děti vyzkoušely znalost dopravních značek, brýle simulující opilost a použití pout jako donucovacího prostředku. V rámci dalších činností se děti učily oznamovat událost, kde byl člověk ohrožen na životě či zdraví, a oznamovaly situaci, kdy byly svědkem přepadení seniora. Děti si akci moc užily a naučily se mnoho praktických dovedností.

Mgr. Jiří Němeček, ředitel školy