20. říjen 2021

Dne 20. 10. 2021 proběhla v tělocvičně Drakiáda školní družiny. Děti procházely 6 stanovišti (hod míčkem do draka, skládání puzzle, skákání v pytlích, hod do dračích terčů…). Děti si soutěžení náramně užily. Nakonec jsme vyhodnotili vyrobené draky, kterými jsme vyzdobili nástěnku na chodbě.

školní družina II. A a Jana Holanová, vychovatelka